Tallers

El darrer any 2015 l’ACPCREDA va posar en marxa els I Tallers de Formació, adreçats exclusivament als associats.

El  taller que es va realitzar va ser  “L’avaluació i la intervenció dels infants amb TELL”, a càrrec de l’Encarna Pérez.

 

Enguany realitzem el Nivell d’aprofundiment en dues tandes diferents.

La primera s’ha realitzat a Barcelona, en les següents dates:

11/11/16, 25/11/16, 16/12/16, 13/01/17 i 3/02/17

Lloc: Federació Artur Martorell (Avinguda Drassanes núm. 1)

 

La segona tanda s’està realitzant a Vic, en les següents dates:

24/02/16, 10/03/17, 31/03/16, 21/04/17 i 12/05/17

Lloc: Espai Pedagògic (carrer Bisbe Font Andreu núm. 23)