10a. ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA el proper divendres 22 de febrer a les 16.00h

Esperem la vostra assistència, tots fem ACPCREDA.

foto4a

 

 

 

 

 

Lloc: Fundació Artur Martorell. Av. Drassanes, 3

Dia i hora: divendres 22 de febrer a les 16.00h

Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
 2. Evolució dels associats.
 3. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes: balanç 2018 i pressupost 2019.
 4. Resum de les actuacions realitzades.
 5. Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes de continuïtat de les comissions de treball :
  • C. de Formació: Subcomissió d’organització de les Jornades i Subcomissió d’organització de cursos
  • C. del web
  • C. de temes laborals
 6. Baixes i noves incorporacions a la Junta de l’ACPCREDA.
 7. Precs i Preguntes