Comissions

El perquè de les comissions:

  • Per crear una Associació dinàmica, activa, funcional i recíproca on tothom tingui la seva veu i es faci sentir. La vostra col•laboració a les comissions és imprescindible i necessària.
  • Perquè és una oportunitat per conèixer professionals d’altres zones, compartir idees i intentar anar tots a una.
  • Per poder debatre, reflexionar, compartir, proposar i extreure conclusions que beneficiaran a tothom.
 

Les diferents Comissions de treball es creen a partir de la proposta d’un grup de socis i sòcies i la necessitat de compartir, reflexionar i aprofundir sobre un tema determinat. Animeu-vos a participar-hi!

Quines comissions tenim:

 

Comissió d’organització de les Jornades

Objectiu:
Proposar i organitzar les Jornades de Formació, que es realitzen amb periodicitat bianual.

La responsable de la Comissió és la Norma Almirall

Comissió del web

Objectiu:
Actualitzar i l’elaborar la pàgina Web.

La responsable de la Comissió és l’Eva de la Peña

Comissió de tallers de formació

Objectiu:
Organitzar i dinamitzar els tallers de formació que s’oferten cada dos anys.

La responsable de la Comissió és la Ester Arnedo.

Comissió de temes laborals

Objectiu:
Prioritzar els aspectes laborals que més ens preocupen com a col•lectiu professional.
També s’encarregarà de la relació amb sindicats i amb el Gabinet jurídic que ens assessora.

Enguany aquesta formació no té responsable.

Comissió formació en suport signat

(Reconeguda pel Departament d’Ensenyament com activitat formativa)

Objectius:

– Compartir casos d’alumnat sord que precisen de suport signat (perfil concret) per accedir a la llengua parlada i escrita; també d’alumnat sord que tenen la LSC com a llengua materna i/o vehicular a l’escola.
– Anomenar i descriure els recursos lingüístics i comunicatius que emprem amb aquest perfil d’alumnat sord
– Recursos augmentatius per al treball lingüístic: Català Signat / Català Signat Exacte, Dactilologia i Fonemes dactilològics
– Recursos comunicatius i d’accés al currículum: Llengua de Signes Catalana i Català Signat
– Compartir i elaborar materials i enregistrament (si tenim el full de permís d’imatge al CREDA corresponent).

Enguany aquesta comissió no està activa.

Com formar part d’una comissió?

Per apuntar-vos a una comissió només cal que us poseu en contacte amb la responsable de la comissió a través del correu electrònic de la nostra associació (info@acpcreda.org)