Comissions de treball

El perquè de les comissions:

 • Per crear una Associació dinàmica, activa, funcional i recíproca on tothom tingui la seva veu i es faci sentir. La vostra col•laboració a les comissions és imprescindible i necessària.
 • Perquè és una oportunitat per conèixer professionals d’altres zones, compartir idees i intentar anar tots a una.
 • Per poder debatre, reflexionar, compartir, proposar i extreure conclusions que beneficiaran a tothom.
 

Les diferents Comissions de treball es creen a partir de la proposta d’un grup de socis i sòcies i la necessitat de compartir, reflexionar i aprofundir sobre un tema determinat. Animeu-vos a participar-hi!

Quines comissions tenim:

 

Comissió d’organització de les jornades

Objectiu:
Proposar i organitzar les Jornades de Formació, que es realitzen amb periodicitat bianual.

Els membres de la comissió:

 • Esther Arnedo
 • Carme Cabra
 • Neus Escudé
 • Jordina Fernàndez
 • Marisa Fuster
 • Carme García
 • Cristina Gorgas
 • Esther Molins
 • Laura Campos
 • Carme Roig

La responsable de la Comissió és la Carme Cabra

Comissió del web

Objectiu:
Actualitzar i l’elaborar la pàgina Web.

Els membres de la comissió:

 • Nora Busquets
 • Lydia Jaramillo
 • Eva M. de la Peña

La responsable de la Comissió és la Lydia Jaramillo

Comissió de tallers de formació

Objectiu:
Organitzar i dinamitzar els tallers de formació.

Els membres de la comissió:

 • Azucena Lagunas
 • Esther Arnedo
 • Carme Ferrer
 • Lydia Jaramillo
 • Gemma Martín

La responsable de la Comissió és la Carme Ferrer.

Comissió de temes laborals

Objectiu:
Prioritzar els aspectes laborals que més ens preocupen com a col•lectiu professional.
També s’encarregarà de la relació amb sindicats i amb el Gabinet jurídic que ens assessora.

Els membres de la comissió:

 • Ester Arnedo
 • Azucena Lagunas
 • Carme López
 • Mònica Quintero

La responsable de la Comissió és l’Azucena Lagunas

Comissió formació en suport signat

(Reconeguda pel Departament d’Ensenyament com activitat formativa)

Objectius:

– Compartir casos d’alumnat sord que precisen de suport signat (perfil concret) per accedir a la llengua parlada i escrita; també d’alumnat sord que tenen la LSC com a llengua materna i/o vehicular a l’escola.
– Anomenar i descriure els recursos lingüístics i comunicatius que emprem amb aquest perfil d’alumnat sord
– Recursos augmentatius per al treball lingüístic: Català Signat / Català Signat Exacte, Dactilologia i Fonemes dactilològics
– Recursos comunicatius i d’accés al currículum: Llengua de Signes Catalana i Català Signat
– Compartir i elaborar materials i enregistrament (si tenim el full de permís d’imatge al CREDA corresponent).

Els membres de la comissió:

 • Rosalia Gabriel
 • Montserrat Pomés
 • Núria Ocaña
 • Marta Martín
 • Anna Rúbies
 • Marta Vinardell

La responsable de la Comissió és la Marta Vinardell

Com formar part d’una comissió?

Per apuntar-vos a una comissió només cal que us poseu en contacte amb la responsable de la comissió a través del correu electrònic de la nostra associació (acpcreda@gmail.com)