Cursos i Tallers

Us presentem els Tallers de l’ACPCREDA que  oferim com activitat formativa per  aquest curs 2018-2019.

Els tallers estan adreçats exclusivament als socis de l’ACPCREDA i tindran una durada de 15 hores.

S’ha sol·licitat el reconeixement d’aquesta activitat formativa al Departament d’Ensenyament. En aquest moments restem a l’espera de la resposta.

Us oferim dos tallers que pensem poden ser del vostre interès.

Un és per conèixer i practicar estratègies que afavoreixin el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge a l’aula.  L’altre és per aprofundir en el taller que es va celebrar a les Jornades sobre com afavorir el desenvolupament de la comunicació a partir de la música.

 

TALLER 1 TALLER 2
TÍTOL El llenguatge del mestre. Programa Hanen de formació per a educadors i mestres Música: dels sentits al llenguatge
FORMADORA Claustre Cardona i Pera Anna Vega
DATES Divendres 15 de febrer

Dissabte 16 de febrer

Divendres 22 de febrer

Divendres 22 de març

Divendres 29 de març

Dissabte 30 de març

LOCALITAT Barcelona

 

Barcelona
LLOC FAM

Fundació Artur Martorell

 

Centre Cívic Can Déu

 

 

ADREÇA Avd. Drassanes, 3

Barcelona

 

Plaça de la Concòrdia, 13

Barcelona

HORARIS

 

 

 

Divendres:

de 16.30h a 20.30h

Dissabtes:

de 9.30h a 14h

 

Divendres:

de 16.30h a 20.30h

Dissabtes:

de 9.30h a 14h

PLACES 25 persones 25 persones

 

 

– INSCRIPCIÓ

El preu de la inscripció per a cada taller de 15 hores de durada és de 30€. La inscripció i el pagament es realitzaran exclusivament a través del nostre web: www.acpcreda.org

Hi haurà un únic període d’inscripció pels dos tallers que serà del 8 al 20 de Gener del 2019 ambdos inclosos.

La inscripció no es donarà per formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament. Quan estiguin adjudicades les 25 places del taller, l’aplicatiu del web es bloquejarà.

Un cop realitzats els dos tallers  i en el cas que la demanda sigui superior a les 25 places ofertades,per a cadascun dels tallers, es tornaria a repetir més endavant, donant la possibilitat de fer-lo a tots els socis interessats.  De la mateixa manera, aquell taller que no arribi al 50% de la inscripció en els terminis marcats, s’anul.larà.

 

– PROGRAMA DELS TALLERS

          

TALLER 1: El llenguatge del mestre – Programa Hanen de formació per a educadors i  mestres

ESTRUCTURA DEL CURS       

El curs està dissenyat segons els principis d’aprenentatge en adults. L’estructura del curs es recolza en:

 • La interacció entre participants i formador,
 • La reflexió, la discussió i el treball/activitats en petit grup, fomentant així la participació activa dels docents.

Cada sessió té el seu Quadern del Mestre. Aquests quaderns disposen d’espais específics on s’hi pot escriure, permetent tant personalitzar la informació com recollir les estratègies d’intervenció que es van donant. Al llarg de les sessions es demana als participants que completin els espais pertinents basant-se en la pròpia pràctica.

Quadern A – Contingut: Com fomentar el desenvolupament del llenguatge en els entorns de la primera infància

Quadern B – Contingut: Deixa que el llenguatge marqui el camí cap a l’aprenentatge lector .

Quadern C – Contingut: Com fomentar la interacció entre nens en l’entorn de la primera infància

OBJECTIUS

 1. Reflexionar com promoure el desenvolupament del llenguatge mitjançant les interaccions diàries.

        En acabar la formació, s’haurà de ser capaç de:

 1. Identificar els diversos estils conversacionals d’infants i d’adults del seu entorn i determinar la seva incidència en la qualitat de la interacció adult-nen.
 2. Saber aplicar les estratègies adequades per afavorir la iniciativa i participació del nen en la vida diària dins l’aula.
 3. Comprendre la interrelació entre desenvolupament del llenguatge i aprenentatge lector i afavorir el desenvolupament de curiositat i actituds positives dels infants cap a l’ús del text escrit.

En acabar la formació, s’haurà de ser capaç de:

 1. Fer que la lectura i l’escriptura siguin una part natural i significativa de l’activitat diària.
 2. Utilitzar estratègies que afavoreixin la interacció, la conversa I el coneixement del món I dels altres a través de la  lectura de contes
 3. Fomentar les interaccions entre iguals mitjançant la facilitació d’un entorn físic i social adequat.

En acabar la formació, caldrà ser capaç de:

 1. Fer un millor ús de l’espai de la classe per fomentar la interacció
 2. Aportar materials i activitats que afavoreixin la interacció
 3. Donar suport a les interaccions entre iguals

FORMADORA

 1. Claustre Cardona i Pera – Mestra, Pedagoga i Logopeda /Directora CREDA Baix Llobregat

AVALUACIÓ

Atesa la metodologia emprada en aquest curs, basada en la participació constant dels participants en activitats diverses, una part de l’avaluació de l’aprofitament es farà mitjançant la realització d’activitats al llarg de la formació. Una altra part de l’avaluació serà individual i caldrà fer-la fora de l’espai de les sessions i lliurar-la a la formadora. D’aquesta part s’informarà en la primera sessió de la formació.

 

TALLER 2: Dels sentits al llenguatge

Encara no disposem de la informació sobre la programació d’aquest curs, però s’ampliaran els continguts donats en el taller que es va realitzar en les últimes jornades

Es tracta d’una proposta musical  que ofereix un ventall  de recursos pedagògics  utilitzant tots els elements inherents en la MÚSICA (ritme, pulsació, melodia, harmonia, qualitats del so, diferenciació tímbrica, cançons, audicions, dansa….)  per tal d’estimular i potenciar el llenguatge verbal i la comunicació.

A partir d’activitats de moviment i de vivència corporal, descobrirem com el llenguatge de la música ens  pot acompanyar i enriquir en el procés de descoberta de l’entorn sonor, de l’audició interior, i del control de la veu parlada i cantada.

Contemplarem les tres fases del procés d’aprenentatge : la reactiva, la proactiva, i l’interactiva en les diferents etapes del procés evolutiu de l’infant.

Fer música i escoltar-la, ens demana el primer gest mental necessari per percebre i entendre el món que ens envolta: l’atenció.

La música és el llenguatge de les emocions, per tant ens pot ajudar a desenvolupar l’expressió emocional, l’autoestima i la confiança en un mateix.

Us passarem la informació més complerta més endavant.

 

Recordeu que per obtenir el reconeixement de les hores de formació per part del Departament serà obligatori presentar un exercici a nivell individual. Aquest es concretarà (tant el contingut com la forma de lliurament) la primera sessió de cada curs. A més caldrà l’assistència a un mínim del 80% de les hores que dura el curs.

PLACES EXHAURIDES

 

 

 

 

Qui som

Som l’Associació Catalana de Professionals dels CREDA (ACPCREDA). Tenim la voluntat de representar a tot el col·lectiu de professionals que integren els CREDA i crear un espai d’intercanvi professional.