FORMACIÓ online en TAV

Arribem a l’equador de la formació Enfoc en Teràpia Auditiva Verbal. Durant aquest segon trimestre, més de 100 socis s’estan formant i participen activament de les sessions que setmanalment la Dra. Mariana de Maggio imparteix pels inscrits. La formació està tenint una gran acceptació per part dels professionals per l’interès, especialització i aplicabilitat en el nostre alumnat.
Des de l’Associació treballem per una formació actualitzada i de qualitat.
A l’ACPCREDA no deixem d aprendre!