Som l’Associació Catalana de Professionals dels CREDA (ACPCREDA)

Tenim la voluntat de representar a tot el col·lectiu de professionals que integren els CREDA i crear un espai d’intercanvi professional.

Ponència: Per afrontar la incertesa

El dilema de les mascaretes.

Dimecres 21 d'octubre de 18:30 a 20:30 (online)


Darreres notícies


La tornada de la logopèdia a l'escola en un món en pandèmia


Des de l’ACPCREDA estem reflexionant sobre aquesta tornada a l'escola tan atípica i us volem acompanyar en aquest procés.

Si habitualment l'inici de curs escolar és sempre un moment difícil, tant per a les logopedes i els centres com per als nens i les seves famílies, aquest curs estem davant d'una tornada a l'escola atípica amb nous reptes i incerteses…

És un moment d’ajustar-se a majors nivells d'activitat, a una estructura en constant transició i canvi. Això porta implícit sempre, en menor o major mesura, una dosi d'ansietat a nivell professional i personal que hem de gestionar de la millor manera possible.


Des de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DEL CREDA ens proposem:


INFORMACIÓ

Recollir al nostre WEB tota la informació que ens sigui possible referent al COVID en el món educatiu, tant del Departament d’Educació com d’altres organismes que puguin ser rellevants per a la nostra tasca diària als centres.

FORMACIÓ

Oferir al llarg de tot aquest curs formació específica en format telemàtic sobre els temes que heu manifestat interès i també temes sobre l’impacte de la COVID a la nostra professió i en el nostre alumnat.