Formació: PER AFRONTAR LA INCERTESA. EL DILEMA DE LES MASCARETES

“Intel·ligibilitat de la parla i sistemes de protecció facial. Noves necessitats i recomanacions en intervenció logopèdica”.

DIMECRES 21 d’OCTUBRE

18:30-20:30 – onlinerebreu l’enllaç al vostre correu per unir-vos a la formació.

Gratuït per a SOCIS ACPCREDA.

Amb la pandèmia del coronavirus, la incertesa s’ha instaurat en les nostres vides com un sentiment comú, inevitable. A la feina ens sorgeixen infinitat de preguntes. Volem ser-hi per afrontar-les de la millor manera que sabem, amb INFORMACIÓ CONTRASTADA.

Us presentem una formació per ajudar a millorar la comunicació dels nostres alumnes en la situació de COVID 19.

VEURE VÍDEO DE LA PONÈNCIA

PONENTS

JUAN CARLOS CALVO PRIETO

Tècnic especialista en audiopròtesis.

Director del PROGRAMA INFANTIL PHONAK www.phonak-pip.es

Autor de diferents publicacions i recursos en audiologia

MARIANA MAGGIO DE MAGGI

Fonoaudióloga del Programa Infantil Phonak.

www.phonak-pip.es

Responsable del área pediátrica del Centro Audiológico y Logopédico Sensori.

RESUM

L’accés als missatges verbals és essencial per a la comunicació i l’aprenentatge. Per a això ens valem de la informació visual i auditiva. La utilització de diferents sistemes de protecció facial crea nous desafiaments. Les persones amb pèrdua auditiva es veuen encara més afectades, ja que aquests sistemes degraden el senyal acústic i la majoria d’ells redueixen i/o eliminen les pistes visuals, lingüístiques i gestuals que ajuden a la descodificació del missatge i la interacció social.

A això hem de sumar l’obligació de mantenir una distància de seguretat, espais oberts per ventilació … el que disminueix la intensitat del senyal.

En aquesta ponència farem una anàlisi de el desenvolupament auditiu i els factors que influeixen en la intel·ligibilitat de la parla amb l’ús de diferents elements de protecció facial. Recomanarem algunes pautes d’intervenció acústiques i audiològiques per afavorir la comunicació oral.

CONTINGUTS

  • Desenvolupament auditiu i la seva relació amb la qualitat del senyal acústic.
  • Anàlisi acústic dels fonemes de la llengua. Factors que influeixen en la intel·ligibilitat de la parla.
  • Impacte de l’ús de mascaretes o pantalles personals de protecció facial.
  • Suggeriments de caràcter acústic i audiològic per millorar l’accés al missatge oral.
  • Tecnologia auditiva. Aspectes protèsics i tècnics.
  • Desinfecció dels dispositius.

Pautes d’intervenció per afavorir la comunicació oral.

Documentació PDF:

Els socis de l ACPCREDA podeu accedir a la gravació de la ponència entrant a la part privada del web.