L’ACPCREDA

L’ACPCREDA va ser fundada el 8 de març de 2007 a Barcelona i inscrita al Registre d’Entitats el juliol del mateix any.

Tenim la voluntat de representar a tot el col·lectiu de professionals que integren els CREDA (Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius i Greus Trastorns de Llenguatge de la Generalitat de Catalunya) i crear un espai d’intercanvi professional.

En un inici només estava formada per professionals dels CREDA però a partir de l’Assemblea General de Socis del 2 de febrer de 2013 els mestres d’audició i llenguatge també són membres de l’ACPCREDA.

Així, actualment, poden formar part de l’associació totes aquelles persones físiques que exerceixen o hagin exercit la professió de logopeda, psicopedagog o audioprotesista com a plantilla d’un CREDA o bé exerceixin o hagin exercit la professió de mestres d’audició i llenguatge  (MALL) en un centre escolar,  sol·licitin la seva inscripció i sigui admesa per la Junta. En el moment de la sol·licitud caldrà estar en actiu.

Actualment l’ACPCREDA compta amb més de 200 associats.

Som conscients que podem i hem d’avançar amb un sol aval: la feina ben feta amb l’esforç de tots i totes.

Us convidem a associar-vos i a crear xarxa!