Junta

L’Assemblea General té les facultats següents:

 • Representar, dirigir i administrar l’associació defensant els interessos dels associats/des.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 • Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir -subvencions o altres ajuts- l ‘ús de locals o edificis d’altres.

Els membres de la Junta:

 • Presidenta: Esther Arnedo Campozo, CREDA Catalunya Central
 • Vice-presidenta 1a: Norma Almirall Rillo, CREDA Comarques IV
 • Vice-presidenta 2a: Eva de la Peña Gallego, CREDA Jordi Perelló
 • Secretària 1a: Cristina Gorgas Ayguavives, CREDA Maresme-Vallès Oriental
 • Secretària 2a: Carme Casanovas Navarro, CREDA Maresme-Vallès Oriental
 • Tresorera 1a: Nora Busquets Ferrer, CREDA Jordi Perelló
 • Tresorer 2a: Jordi Fernández Fernández, CREDA Baix Llobregat
 • Tresorera 3a: Noemí Aliacar Garcia, CREDA Comarques II

Vocals:

 • Maria Perpinyà Fortunet, CREDA Narcís Masó
 • Maria Teresa Milà Gatell, CREDA Jordi Perelló
 • Ariana Fraile López, CREDA Jordi Perelló

Sempre hem cregut important que la junta de l’associació havia d’estar constituïda per representants del major nombre possible de Creda.
D’una banda, garantitza la representatibitat de tot el territori i, d’altra banda, facilita el poder copsar les necessitats i experiències de les diferents realitats.