Junta

L’Assemblea General té les facultats següents:

 • Representar, dirigir i administrar l’associació defensant els interessos dels associats/des.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 • Convocar les assemblees generals i treballar per acomplir els acords que s’hi adoptin.
 • Establir grups de treball/comissions per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir -subvencions o altres ajuts- l ‘ús de locals o edificis d’altres.
 

Els membres de la Junta:

 • Presidenta: Maria Perpinyà Fortunet, CREDA Narcís Masó
 • Vice-presidenta 1a: Cristina Gorgues Ayguavives, CREDA Maresme Vallès-Oriental
 • Vice-presidenta 2a: Eva de la Peña Gallego, CREDA Jordi Perelló
 • Secretària 1a: Ariana Fraile López, CREDA Jordi Perelló
 • Secretària 2a: Marta Belmonte Sanou, CREDA  baix LLobregat
 • Tresorer 1a: Jordi Fernández Fernández, CREDA Baix Llobregat
 • Tresorera 2a: Noemí Aliacar Garcia, CREDA Comarques II

Vocals:

 • Ester Arnedo  Campozo, CREDA Catalunta Central
 • Nora Busquets Ferrer, CREDA Jordi Perelló
 • Norma Almirall Rillo, CREDA Comarques IV
 • Carme Casanovas Navarro, CREDA Maresme Vallès-Occidental
 • Laura Castillo Sánchez, CREDA Maresme Vallès-Occidental
 • Elisenda Martínez Argenté, CREDA Baix Llobregat
 • Mireia Gordillo Sánchez, CREDA Comarques IV
 • Noelia Rodríguez Girón, CREDA Comarques IV
 • Montse Jorge Frías, CREDA Comarques IV
 • Gemma Costat Caudet, CREDA Comarques IV
 • Mònica Quintero Cabezón, CREDA Comaeques IV
 • Miriam Barnola Bancells, CREDA Catalunya Central
 

Sempre hem cregut important que la junta de l’associació estigui constituïda per representants del major nombre possible de CREDA.
D’una banda, garantitza la representatibitat de tot el territori i, d’altra banda, facilita el poder copsar les necessitats i experiències de les diferents realitats.